รับฟรี Camfrog Video Chat

6.6 Windows (9.23MB)


ดาวโหลด Camfrog ฟรี!

กระจก   -   บันทึกการเปลี่ยนแปลง   -   ทรัพยากรที่ต้องการฟีเจอร์

  • เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา
  • ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน
  • Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ
  • ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน
  • ระบบการส่งข้อความของ Facebook
  • แค่เพียงไฟล์ขนาดเล็ก9.2MB ใช้เวลาในการดาวโหลดไม่เกิน 15 นาที


โปรแกรม Camfrog Webcam ต่างๆ

Other Camfrog Clients

 Camfrog for Mac OS X Camfrog Server ซอฟแวร์

 Camfrog Video Chat Room Server (Windows) 

 Camfrog Video Chat Room Server (Linux) 

 Camfrog Advanced Video Chat Room Server (Windows & Linux) Camfrog Mobile

 Camfrog for Android 

 Camfrog for Amazon 

 Camfrog for iPhone 

 Camfrog for iPad Camfrog Helper Applications

 Camfrog Bot