รับฟรี Camfrog Video Chat

6.40 Win (47.96MB)
Download Camfrog for Free!
กระจก - บันทึกการเปลี่ยนแปลง
Camfrog Video Chat for Windows

ฟีเจอร์

 • เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา
 • ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน
 • Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ
 • ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน
 • ระบบการส่งข้อความของ Facebook
 • แค่เพียงไฟล์ขนาดเล็ก47.96MB ใช้เวลาในการดาวโหลดไม่เกิน 15 นาที

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • มัลติมีเดีย PC กับ 1GHz เครื่องประมวลผล, DirectX 9
 • Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Server 2003, Server 2008 ระบบปฏิบัติการ

Free Video Chat for MacOS

6.40 MacOS (47.96MB)
Download Camfrog for Free!
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
Camfrog Video Chat for Mac

ฟีเจอร์

 • เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา
 • ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน
 • Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ
 • ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • Intel Mac เท่านั้น
 • MacOS 10.6 or greater.

Video Chat for iOS

6.40 iOS (47.96MB)
Download Camfrog iOS
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
Camfrog Video Chat for iOS

ฟีเจอร์

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • iPhone 4 device and newer or iPad 2 device and newer or iPod 5G device and newer.
 • iOS 8.0 and higher.

ฟรี Video Chat สำหรับ Android

6.40 Android (47.96MB)
ดาวโหลด Camfrog Android
กระจก - บันทึกการเปลี่ยนแปลง
Camfrog Video Chat for Android

ฟีเจอร์

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • อุปกรณ์ Android แบบหน้าจอสัมผัส ขั้นต่ำ 480x800 px.
 • Android OS v4.0.3 and higher.
 • ต้องการพื้นที่ 23 เมก สำหรับการติดตั้ง

More Camfrog Webcam Software

Camfrog Video Chat for Windows

Camfrog for Windows

 • เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา
 • ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน
 • Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ
 • ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน
 • ระบบการส่งข้อความของ Facebook
 • แค่เพียงไฟล์ขนาดเล็ก47.96MB ใช้เวลาในการดาวโหลดไม่เกิน 15 นาที
Camfrog Video Chat for Mac

Camfrog for MacOS

 • เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา
 • ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน
 • Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ
 • ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน
Camfrog Video Chat for iOS

Camfrog for iOS

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้
Camfrog Video Chat for Android

Camfrog for Android

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้