รับฟรี Camfrog Video Chat

7.9 Win (89.12MB)
Camfrog Video Chat for Windows

ฟีเจอร์

 • เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา
 • ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน
 • Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ
 • ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน
 • It's a small download, only 89.12MB.

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • มัลติมีเดีย PC กับ 1GHz เครื่องประมวลผล, DirectX 9
 • Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 ระบบปฏิบัติการ

รับฟรี Camfrog Video Chat

Camfrog Video Chat for macOS

ฟีเจอร์

 • Join Video Chat Rooms from around the world.
 • See and be seen by hundreds of users at once.
 • Message your friends privately using P2P Video Chat.
 • Stand out with fun and unique gifts and avatar flairs.

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • Macs with Apple Silicon supporting iOS apps.

ฟีเจอร์

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • iPhone 5s device and newer or iPad mini 2 device and newer or iPod touch (6th generation).
 • iOS 11.0 and higher.

ฟีเจอร์

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • อุปกรณ์ Android แบบหน้าจอสัมผัส ขั้นต่ำ 480x800 px.
 • Android OS v4.0.3 and higher.
 • ต้องการพื้นที่ 23 เมก สำหรับการติดตั้ง

More Camfrog Webcam Software

Camfrog Video Chat for Windows

Camfrog for Windows

 • เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา
 • ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน
 • Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ
 • ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน
 • It's a small download, only 89.12MB. It takes under 15 minutes to download with a modem connection.
Camfrog Video Chat for macOS

Camfrog for macOS

 • Join Video Chat Rooms from around the world.
 • See and be seen by hundreds of users at once.
 • Message your friends privately using P2P Video Chat.
 • Stand out with fun and unique gifts and avatar flairs.
Camfrog Video Chat for iOS

Camfrog for iOS

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้
Camfrog Video Chat for Android

Camfrog for Android

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้