รับฟรี Camfrog Video Chat

7.7 Win (88.93MB)
Camfrog Video Chat for Windows

ฟีเจอร์

 • เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา
 • ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน
 • Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ
 • ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน
 • It's a small download, only 88.93MB.

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • มัลติมีเดีย PC กับ 1GHz เครื่องประมวลผล, DirectX 9
 • Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 ระบบปฏิบัติการ

Camfrog for MacOS
is Coming Soon

Camfrog Video Chat for Mac
ฟีเจอร์
Video chat 1-on-1 and join video chat rooms
No webcam is required to see people
Camfrog works behind all firewalls, routers, and wireless networks
It's easy to find new people to video chat with our user directory

ฟีเจอร์

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • iPhone 5s device and newer or iPad mini 2 device and newer or iPod touch (6th generation).
 • iOS 11.0 and higher.

ฟีเจอร์

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้

ทรัพยากรที่ต้องการ

 • อุปกรณ์ Android แบบหน้าจอสัมผัส ขั้นต่ำ 480x800 px.
 • Android OS v4.0.3 and higher.
 • ต้องการพื้นที่ 23 เมก สำหรับการติดตั้ง

More Camfrog Webcam Software

Camfrog Video Chat for Windows

Camfrog for Windows

 • เล่นกล้อง 1-ต่อ-1 และเข้าร่วมห้องสนทนา
 • ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมในการใช้งาน
 • Camfrog สามารถทำงานได้หลังไฟล์วอล เราเตอร์ และเครือข่ายไร้สายทุกรูปแบบ
 • ง่ายมากในการพบเพื่อนใหม่ในการสนทนา ผ่านสารบัญผู้ใช้งาน
 • แค่เพียงไฟล์ขนาดเล็ก88.93MB ใช้เวลาในการดาวโหลดไม่เกิน 15 นาที
Camfrog Video Chat for iOS

Camfrog for iOS

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้
Camfrog Video Chat for Android

Camfrog for Android

 • Video chat ในห้อง – มองและถูกคนอื่นมอง
 • Private Video Chat ระหว่างสองผู้ใช้งาน
 • สนทนาตอบโต้
 • หาเพื่อนผ่าน สารบัญผู้ใช้